Dahiliye Doktoru Hangi Tahlilleri Yapar?

Dahiliye doktoru hangi tahlilleri yapar? Dahiliye doktorları, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için kan testleri, idrar testleri, röntgenler ve ultrasonlar gibi çeşitli tahliller yapar.

Dahiliye doktoru hangi tahlilleri yapar? Dahiliye doktorları, hastaların sağlık durumunu değerlendirmek için çeşitli tahliller yapar. Bu tahliller arasında kan testleri, idrar testleri, röntgenler, ultrasonlar ve EKG’ler bulunur. Kan testleri, vücuttaki çeşitli parametreleri kontrol etmek için kullanılır. İdrar testleri, böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek ve idrar yolu enfeksiyonlarını tespit etmek için yapılır. Röntgenler, kemiklerin ve iç organların görüntülenmesi için kullanılır. Ultrasonlar, yumuşak dokuların ve organların detaylı bir şekilde incelenmesine yardımcı olur. EKG’ler, kalp ritmi ve elektriksel aktiviteyi değerlendirmek için kullanılır. Dahiliye doktorları, bu tahlillerin sonuçlarına bakarak hastaların sağlık durumunu analiz eder ve uygun tedavi yöntemlerini belirler.

Dahiliye doktoru, hastanın durumuna bağlı olarak kan tahlilleri yapar.
İdrar testi dahiliye doktoru tarafından sıkça istenen bir tahlildir.
Kolesterol testi, dahiliye doktorunun genellikle talep ettiği bir tahlildir.
Dahiliye doktoru, tiroid fonksiyon testi gibi hormon tahlillerini de yapabilir.
Dahiliye doktoru, karaciğer fonksiyon testleri gibi organ tahlillerini de isteyebilir.
  • Dahiliye doktoru, hastanın kan şekeri seviyesini kontrol etmek için gerekli tahlilleri yapabilir.
  • Böbrek fonksiyon testleri, dahiliye doktorunun isteyebileceği önemli tahliller arasındadır.
  • Dahiliye doktoru, romatizma testleri gibi otoimmün hastalıkların teşhisinde kullanılan tahlilleri de isteyebilir.
  • Hastanın kansızlık durumunu değerlendirmek için dahiliye doktoru kan sayımı tahlilleri yapabilir.
  • Dahiliye doktoru, karaciğer enzimleri gibi belirli hastalıkların teşhisinde önemli olan tahlilleri isteyebilir.

Dahiliye doktoru hangi tahlilleri yapar?

Dahiliye doktorları, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek ve teşhis koymak için çeşitli tahliller yapabilir. Bu tahliller, hastanın şikayetlerine ve semptomlarına bağlı olarak değişebilir. İşte dahiliye doktorunun yapabileceği yaygın tahliller:

Kan Tahlilleri İdrar Tahlilleri Görüntüleme Tahlilleri
Kan sayımı (tam kan sayımı, lökosit sayımı, hematokrit, hemoglobin) İdrar analizi (renk, görünüm, pH, yoğunluk, protein, glukoz, ürik asit vb.) Röntgen
Kan biyokimyası (glukoz, kolesterol, trigliserit, karaciğer enzimleri, böbrek fonksiyon testleri vb.) İdrar kültürü ve duyarlılık testi Ultrason
Trombosit sayısı İdrar sedimentasyon hızı MRI (manyetik rezonans görüntüleme)

– Kan testleri: Kan testleri, vücuttaki enfeksiyonları, iltihaplanmaları, kan şekeri düzeyini, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılır.